Úcta k životu je nejvyšší instance.

Autor citátu: Albert Schweitzer     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit, tak ať mi neříká jak mám žít. Neznámý autor | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čassi vždycky najde. Halley Arthur | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život v představách vyžaduje stejné množství kyslíku a působí stejné, ne-li větší napětí než život skutečný. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. Ruskin John | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Seneca | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Člověk, který nechal propást život, je nula. Takový člověk prochází životem bez užitku a když umře, ani pes po něm neštěkne! Dumitru Radu Popescu | Detail citátu

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Život lidský je tak složitý, že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením. George Bernard Shaw | Detail citátu

Většina lidí prožije začátek svého života tak, že jsou jejich poslední dny nesnesitelné. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německé přísloví | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Z příkladu jiných lidí se nauč, co máš dělat a co ne. Život jiných je naším učitelem. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Živo dobře napsaný je skoro stejně vzácný jako život dobře prožitý. Oscar Wilde | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal. Williams Tennessee | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..