Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví France Anatole | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Émile Zola | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Jestliže se moc milujete a ještě vám něco schází, pak se milujete málo! Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky. Homér | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne. Romain Rolland | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. William Shakespeare | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Prosím, nepomáhat. Všechno je už tak dostatečně těžké. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist. Dalajlama | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..