Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat.

Autor citátu: Marie Ebner-Eschenbachová     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Milovat muže je jako chytat vodu cedníkem. Milovat ženu je jako držet v ruce ježka. Každý to má těžké a každý si stěžuje. Kdo si stěžuje nepoznal bolest. Kdo jen mlčí hořce trpí. Grosmanová Michaela | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva. Stendhal | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít. Taine Hippolyte Adolphe | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Josef Čapek | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Ten, koho milujeme, je jediný nebezpečný protivník. Aragon Louis | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

I neštasná láska je krásná, je-li oboustranná. Olga Scheinpflugová | Detail citátu

To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Lidé nesnášejí bolest. Tak proč touží po lásce, když bolí? Lucinka | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Žáček Jiří | Detail citátu

Žádné dveře domu nepřiléhají tak těsně, aby jimi neproklouzla dovnitř láska. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč. Čínské přísloví | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..