Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.

Autor citátu: Jaroslav Vrchlický     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit. Romain Rolland | Detail citátu

Pravá láska není to, co s nám na druhém líbí, ale co se nám na něm neoškliví. Wilhelm Bush | Detail citátu

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr, ředí neupřímný žal a vymyšlené vášně. Pravé city však dál trvají. Erenburg Ilja | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Věrnost v lásce je vzácná vlastnost. Někteří muži jsou dokonce věrni najednou i více ženám. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Valéry Paul | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J.D. Loori | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Richard Dehmel | Detail citátu

Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo. Thomas Browne | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními. Shaw George Bernard | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu. Robert Graves | Detail citátu

Sílu lásky dosahuje pouze skutek. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Žádný milostný cit se nedá nadlouho tajit. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého. Benjamin Franklin | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..