Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem.

Autor citátu: Abraham Lincoln     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Láska je to čemu se po svatbě říká omyl. Twain Mark | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Láska je náš nejranější cit. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Abys byl milován, miluj! Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pravá láska je velké umění být činným v duši. Sigmund Freud | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Everybody can be great ... because anybody can serve. You do not have to have a college degree to serve. You do not have to make your subject and your verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Martin Luther King | Detail citátu

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Denis Diderot | Detail citátu

V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Norská přísloví | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí. Samuel Johnson | Detail citátu

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Když se v hlavě usadí láska, odchází rozum. Turecké přísloví | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Láska žije jen z důvěry. Balzac Honoré de | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Pravá láska trpí a mlčky snáší utrpení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. Publilius Syrus | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska je sklon k oběti. Giordano Bruno | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Láska založena jen na sexuální přitažlivosti chladne jako vařící voda v hrnci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. Perské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..