Láska je náš nejranější cit.

Autor citátu: Bernard Le Bouvier de Fontenelle     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval. N.N. | Detail citátu

Láska je jako hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí ... Terinka | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Není pět nebo šest divů světa, ale jeden. Láska. Prévert Jacques | Detail citátu

Ve sběratelství a v milování musí být člověk nevybíraví. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Nejvznešenější představy o lásce mají ti, kteří ji nikdy nepoznali. Gabriel Laub | Detail citátu

Když nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďata. Machová Klára | Detail citátu

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdyby láska umřela, zpustli bychom docela. Tma stínu by po nás zbyla, bez života, bez těla. Karel Boušek | Detail citátu

V lásce se střídá radost a bolest. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska, která nemohla umřít, nebyla láskou. Berthold Auerbach | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Je božské milovat, ale ďábelské je komplikovat si láskou život. Markýza du Deffand | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

Žena se musí vždycky líbit od hlavy až k patě, jinak to není jeho pravá láska k ní. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Láska každé generace má jiný ženský tvar. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Láska to je něco neobvyklého co nemůže mít každý. Je ale milná vstoupí zabolí a odejde a v našich srdcích už zbydou jen střípky po našich společných vzpomínkách. Monková Kateřina | Detail citátu

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme. Camus Albert | Detail citátu

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..