Krásné je všechno na co se díváme s láskou.

Autor citátu: Morgenstern Christian     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska. Nováková Milena | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska dokáže být nekonečně dlouhá, jako nit, ale dá se i lehce přetrhnout. maniaX | Detail citátu

Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Slzy se smát neumí Nicolka | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. Florian Miroslav | Detail citátu

Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat. Hermann Hesse | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten, jen když přestal milovat sebe sama. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. William Shakespeare | Detail citátu

Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný. Mauriac François Charles | Detail citátu

Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí. John Thomas Flynn | Detail citátu

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Milovať znamená aj pochopiť , že láska nemusí byť vždy opätovaná . Janák Marcel | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Zamilovaní jsou zatím spojenci tím, že spolu dokáží žít, takže si vůbec neuvědomují, že by kdy jednou dokázali společně žít i bez sebe. Daphne du Maurierová | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi. Paul Claudel | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví | Detail citátu

Nešťastná láska má tu nevýhodu, že je usilovnější než šťastná. Abrham Alikjan | Detail citátu

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali. Paul Claudel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..