Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí.

Autor citátu: Achille Charles de Broglie     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává stále. Ať jí dáváme všechno, anebo jí všechno odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Láska je oheň, který během let nadělá víc dýmu než tepla. Maurice Chevalier | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska to je něco neobvyklého co nemůže mít každý. Je ale milná vstoupí zabolí a odejde a v našich srdcích už zbydou jen střípky po našich společných vzpomínkách. Monková Kateřina | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem. Samuel Butler | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Pravá láska je, když nepřemýšlíme a jako mořští plavci se vrhneme z útesu po hlavě rovnou do příboje vln. Johannes Eckhart | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Paul Valéry | Detail citátu

Zamilovaní zavírají oči při líbání, protože chtějí vidět srdcem. Maurier Du Daphne | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Když se do lásky míchá majetek, ztrácí svou životodárnou moc a stravuje osobnost. Bertrand Russell | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Světu jsi možná jen jedinou osobou. Ale jediné osobě můžeš být celým světem. Neznámý autor | Detail citátu

Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light Helen Keller | Detail citátu

Neopouštěj toho, koho miluješ pro toho, kdo se ti líbí, neboť ten, kdo se ti líbí tě opustí pro toho, koho miluje. Neznámý autor | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě. Amado Jorge | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..