Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska.

Autor citátu: Nováková Milena     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti. Jean Cocteau | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda. Čas jen stírá nátěr, ředí neupřímný žal a vymyšlené vášně. Pravé city však dál trvají. Erenburg Ilja | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Jen malá láska činí nás šťastnými, velká nám přináší utrpení. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska, to jsou vyšší hodnoty než vzhlednost opačného pohlaví. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italské přísloví | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc. Guy de Maupassant | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom vzlétli, musíme se obejmout. De Crescenzo Luciano | Detail citátu

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Alfred de Musset | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod. Ludwig Börne | Detail citátu

Umění lásky je uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší i menší talenty a svoje génie. František Xaver Šalda | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe. Chardin Pierre Teilhard de | Detail citátu

Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest. Konstantin Dmitrijevič Balmont | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili. Dalajlama | Detail citátu

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. André Gide | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..