S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.

Autor citátu: Božena Němcová     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl. A.A Lazarus | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Mark Twain | Detail citátu

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich | Detail citátu

Jestliže chceme být jednou veliký národ (a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha), pak nám nezbude nic jiného, než na sobě dlouho pracovat. Jan Werich | Detail citátu

Místo a prostředí samo návod a radu dá nám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Cestu buď najdu, nebo udělám. Hannibal | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Žádný člověk by nikdy neměl hodnotit jiného člověka. Deming | Detail citátu

Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Čím víc přemítáme nad tím, co nás rozzlobilo, tím rozzlobenější jsme. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte. Jack Trout | Detail citátu

Mudrc je povznesen nad všechny urážky, jež mu může někdo říci. Moliére | Detail citátu

Odvaž se a pak se uvidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání. Sigmund Freud | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli. Zig Ziglar | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Když máme vše, zachce se nám lásky, když nemáme nic, jsme na tom stejně. Oscar Wilde | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu. Albert Einstein | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..