Bez lásky je náš život cestou k hrobu.

Autor citátu: Adolf Heyduk     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. Mark Twain | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Nám ke spánku jediný bude břeh, jediný bude krytbou strom. Z vody též jedné často my píti budeme. Sextus Propertius | Detail citátu

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou. Oscar Wilde | Detail citátu

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Tam kde není láska, není ani rozum. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska přináší jen samý nepokoj a strach. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. Disraeli Benjamin | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Malí lidé milují trochu z lásky a trochu ze žárlivosti, velcí lidé milují hodně z rozumu a dost ze ctižádosti. Alberti Rafael | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. Propertius Sextus | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vybral jsem si. Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral. Alain Robbe-Grillet | Detail citátu

Láska je tajemství, jež není možno skrýt. Mauláná Núroddín Džámí | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Norská přísloví | Detail citátu

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější. George Gordon Byron | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Čapek Josef | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je jako hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí ... Terinka | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. Kant Immanuel | Detail citátu

Umět milovat předpokládá dvojí - umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny. Jeremy Bentham | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Oscar Wilde | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? Anatole France | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vidím lidstvo jako rodinu, která se sotva seznámila. Theodore Zeldin | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..