Další citáty pro téma láska

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Tam kde není láska, není ani rozum. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Platonická láska mi připadá jako lákavý cíl pro střelce, který však nikdy nevystřelí. Wilhelm Bush | Detail citátu

Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá. Boris Leonidovič Pasternak | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno. Charles Aznavour | Detail citátu

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován. Vítězslav Nezval | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

Milování je jediná dřina, která stojí za to... J. S. GILLETT | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Corneille Pierre | Detail citátu

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu. Camus Albert | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nikdy nepochopím lásku. Germaniová Natália | Detail citátu

Velká láska neznamená zamilovat se z touhy, ale z přesvědčení. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Láska je jak vítr. Nevidíš ji ale cítiš. Marcus Aurelius | Detail citátu

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí. Dalajlama | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Čím víc ji dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light Helen Keller | Detail citátu

Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje. Thomas Mann | Detail citátu

Obdiv velebí, ale láska je němá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu, aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život, aby na něj zapomenul! Kuba | Detail citátu

Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Jarry Alfred | Detail citátu

Láska je touha po kráse. Tasso Torquato | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..