Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Téma: lidé | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Téma: láska | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Téma: ostatní | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Téma: láska | Detail citátu

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost. Téma: omyly | Detail citátu

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Téma: ostatní | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Téma: ostatní | Detail citátu

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat. Téma: ostatní | Detail citátu