Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Buddha     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Strategie znamená jasně zvolit způsob, jak konkurovat. Jack Welch | Detail citátu

Cestu buď najdu, nebo udělám. Hannibal | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka. Carl Spitteler | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Charles Dickens | Detail citátu

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. Václav Havel | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky. Jack Trout | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Jan Neruda | Detail citátu

Silní jsme jen silou ducha. František Palacký | Detail citátu

A critic is a man who know the way, but can not drive a car. Kenneth Tynan | Detail citátu

Naděje je poslední útěchou v neštěstí. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Tlučte a bude vám otevřeno. Bible | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Svou fantazii jsme spoutali dobrovolně. Od okamžiku, kdy člověk začal doopravdy létat sám, Pegas musí orat. Karol Irzykowski | Detail citátu

Hádka je nejhorší formou komunikace. Jonathan Swift | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Business is like a car. It will not run by itself except downhill. Americké přísloví | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Aristoteles | Detail citátu

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá. Martin Luther King | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy. Voltaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..