Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit.

Autor citátu: Bass Eduard     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena. Dánská přísloví | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Žena musí mít vždy poslední slovo - bohužel si ho nenechává pro sebe. Hans-Joachim Kulenkampff | Detail citátu

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena. Polská přísloví | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Muži jsou na tom líp než ženy. Zaprvé vstupují do manželství později, za druhé dřív umírají. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Laub Gabriel | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Muži nežeňte-se, nebo se aspoň do ženění tak nežeňte. Václav Dušek | Detail citátu

Manželství je zlo, ale nutné. Menandros | Detail citátu

Manželství zabíjí lásku. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého. N.N. | Detail citátu

Nejchytřejší muž si bere svou poslední ženu hned jako první. Charles Boyer | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Manželství je jako Střední Východ. Nemá žádné řešení. Valentinová Shirley | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vzít si manžela gynekologa je velké riziko. Najdete-li ho doma se svlečenou ženou, nevíte, je-li to nevěra nebo melouch. Erich Kästner | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser | Detail citátu

Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. Slovenské přísloví | Detail citátu

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. Franklin Benjamin | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Ambrose Bierce | Detail citátu

Je příjemné mít za milenku vdanou ženu, protože večer musíš jít domů. Roussin André | Detail citátu

V manželství se varuj specializace. Jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Ten mladej chce boxovat. Tak jsem mu poradil, ať se ožení. Stalone Sylvestr | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se buď oženit, nebo rozvést. Kirk Douglas | Detail citátu

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. Anglická přísloví | Detail citátu

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav. Emil Krotkij | Detail citátu

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Červánku vstávej!!! Den je plný žab a ropuch. Zaspali jsme. (Česká snoubenka - Libuše Šafránková, budí svého snoubence). Skála Miroslav | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..