Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Téma: manželství | Detail citátu