Další citáty pro téma přátelství

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nepřátelé si na nás nepřijdou! Všechno, co by nám chtěli udělat dokážeme si udělat sami. Dušan Radovič | Detail citátu

Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Aristoteles | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. Česká přísloví | Detail citátu

Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a hrůzy. André Maurois | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům. N.N. | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Je tak málo upřímných přátel! - poptávka po nich je ovšem také malá. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. České přísloví | Detail citátu

Ve dvou se jde i do pekla veseleji. Japonské přísloví | Detail citátu

Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonost v dohodu již předem nezměnitelnou. N.N. | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Stejné smýšlení plodí přátelství. Démokritos | Detail citátu

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. Crane | Detail citátu

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých. Milan Růžička | Detail citátu

Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost Sokrates | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Kdybych ho znal, nebyl bych vůbec jeho přítel. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..