Život je neustálým přizpůsobováním vnitřních situací vnějším.

Autor citátu: Herbert Spencer     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popel. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Celý život je jedna velká hra, záleží na nás jak dlouho jí budeme hrát. Mlnáříková Martina | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít. Dyke Henry van | Detail citátu

Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Karel Čapek | Detail citátu

Místo v životě končí místem na hřbitově. Odlas Jiří | Detail citátu

Neváží si života - nezasluhuje ho. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký. Latinská přísloví | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Show must go on! Fredy Mercury | Detail citátu

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Lidé, žijte. Dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka. Gabriel Laub | Detail citátu

Stěžujeme si na to, jak je život krátký, a přesto děláme všechno proto, aby proběhl co nejrychleji. Francoise D'Aubigné Maintenon | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos | Detail citátu

Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme. William Somerset Maugham | Detail citátu

Pokud člověk nechápe pár jednoduchých pravidel, nemůže se podílet na tajemném aktu žití a nemá naději dosáhnout uspokojení. Og Mandino | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Život je příběh vyprávěný blbcem. Shakespeare William | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. G.B.Shaw | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

Život je jen půjčka, kterou splácíme s úroky. Odlas Jiří | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho. Jiří Wolker | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Laub Gabriel | Detail citátu

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Život je jako bonboniera, nikdy nevíš co ochutnáš. Forest Gump | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..