Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

Autor citátu: Konfucius     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní. John C. Maxwell | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. Antifón z Rhamnúntu | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života, nic nám ji, právě ji, nenahradí. Čapek Josef | Detail citátu

Žít znamená bojovat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život. Schweitzer Albert | Detail citátu

Zachránit život jednomu člověku je víc než vystavět pagodu o sedmi patrech. Čínská přísloví | Detail citátu

Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila. Kafka Franz | Detail citátu

Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem. Gerhard Uhlenbruck | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží. Sigmund Freud | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí až když na ně vzpomíná. Terrich Tomáš | Detail citátu

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. N.N. | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. John Lennon | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Člověk se rodí, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče. Hašek Jaroslav | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..