Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

Autor citátu: Konfucius     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Spánek je dobrý, smrt je lepší, ale vůbec nejlepší je se nenarodit. Reflex | Detail citátu

Člověk by měl být po celý život turistou - aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas. Kausová Gina | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. Hugh Seymour Walpole | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Život je jako bludište, ale cíl je vždy stejný. Kamulka13 | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Jaký jsem to měla báječný život! Kéž bych to byla dřív pochopila! Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Život lidský je tak složitý, že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

I am not a has been, I am a will be. Lauren Bacall | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Jaký život, takový konec. Latinská přísloví | Detail citátu

Život je jeden velký boj,ale stejně z něj nevyvázneme živí... Neznámý autor | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova | Detail citátu

Život je zkušenost, která se může jednou hodit. Odlas Jiří | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plútarchos | Detail citátu

Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Brzy oheň, brzy popel. Holandské přísloví | Detail citátu

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Život není to, co chceme, ale to co máme. Lustig Arnošt | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..