Život je jako karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.

Autor citátu: Achard Marcel     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno. Sharon Turner | Detail citátu

Vlastnil skoro všechny dary života, kromě daru, jak je používat. Charles Kingsley | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích, co nám dech berou. Bathova Kristýna | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ! Dvojčátko | Detail citátu

Život jde kupředu - kdo mu nestačí, zůstává osamocen. Maxim Gorkij | Detail citátu

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme dopředu. Neznámý autor | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Gabriel Laub | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Show must go on! Fredy Mercury | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Někdo dokáže spálit tolik životních šancí, že by potřeboval stálý hasičský dozor. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas. Kausová Gina | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Všechno je jinak ... Umírající rabi | Detail citátu

Život je pes a proto žít je psina :-) Neznámý autor | Detail citátu

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..