Láska má býti požitkem, nikoli mukou.

Autor citátu: Napoleon Bonaparte     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly. N.N. | Detail citátu

Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá. Boris Leonidovič Pasternak | Detail citátu

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí. Erich Fromm | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Člověk vždy nejvíc touží po tom co nemůže mít, bojuje za to, prosí o to a brečí za tím, ale když to má před sebou a může to mít tak o to ztratí zájem. Florianová Andrea | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem. Sarah Bernhardtová | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Láska to je něco neobvyklého co nemůže mít každý. Je ale milná vstoupí zabolí a odejde a v našich srdcích už zbydou jen střípky po našich společných vzpomínkách. Monková Kateřina | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

A kdyby pravdou bylo vše, a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. Hálek Vítězslav | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická. André Breton | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? Anatole France | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva. Stendhal | Detail citátu

Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Kouzlo lásky spočívá v tom, že nevíme, že i ona jednou skončí. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Člověk vždy touží po opaku toho, co právě miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska žádá všechno a úplně právem. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..