Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání.

Autor citátu: Ferdinand August Bebel     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm lásky. Ralph Waldo Enerson | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem. Julius Zeyer | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe. Chardin Pierre Teilhard de | Detail citátu

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. Mark Twain | Detail citátu

True friends will tell each other tough things. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl. Lucas Durtain | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Láska má mnoho společného z pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem. Henry Fielding | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Láska je jako slza. Začíná v oku a končí v srdci Neznámý autor | Detail citátu

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali. Paul Claudel | Detail citátu

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. Leibnitz Gottfried Wilhelm | Detail citátu

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Kouzlo lásky spočívá v tom, že nevíme, že i ona jednou skončí. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností! Vladimír Burič | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecká přísloví | Detail citátu

Láska je skoro nekonečně vynalézavá. V pravdě nekonečně vynalézavá je však pomsta. Publilius Syrus | Detail citátu

Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Lásce bez úsměvu chybí ta nejdůležitější živina - lehkovážnost. Anicius Manlius Boëthius | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..