Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.

Autor citátu: Dalajlama     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Ten, kdo opravdu miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. Perské přísloví | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je věčná, ale to neznamená že je stálá. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire | Detail citátu

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme. Camus Albert | Detail citátu

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Buddha | Detail citátu

Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví France Anatole | Detail citátu

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno. Charles Aznavour | Detail citátu

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké. Jean Antoine de Baif | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska. Shakespeare William | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou. Samuel Butler | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť. Francouzské přísloví | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly. Vincent van Gogh | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..