Když někdo volá o pomoc odpověz mu a podej pomocnou roku, může se stát , že když ty budeš volat, ozve se jen ticho.

Autor citátu: Rýsler Jiří     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko času so mnou strávil, ale podľa toho, koľko ho obetoval, aby mi niečo dal.. Andrej Ivan | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. William Hazlitt | Detail citátu

Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Opravdové, vřelé, hluboce povrchní slovní přátelství je to, na něž se. André-Pierre Dac | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglická přísloví | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Aristoteles | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Browning Robert | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je svou povahou tak sladký, trvalý, věrný a trpělivý, že může vydržet celý život, ovšem kromě okamžiku, kdy přítel požádá o půjčení peněz. Twain Mark | Detail citátu

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich Logau | Detail citátu

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. Twain Mark | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zůstává trním a křovím. Orientální přísloví | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..