Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat.

Autor citátu: Eduard Bass     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Ti, kdož milují musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. René Clair | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. William Shakespeare | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Zola Emil | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován. Karel Čapek | Detail citátu

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného. Dušan Radovič | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti. Platón | Detail citátu

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Smyslem životy ženy je láska, smyslem života muže je práce. Saudek Jan | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Bloch Jean-Richard | Detail citátu

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu. Novalis | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Jen tehdy milujeme skutečně, když milujeme bez příčiny, nekonečně svými hvězdami,nebo jako moře svými vlnami. Franke Adam | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. Disraeli Benjamin | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva. Stendhal | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..