Láska v nás budí hlubší city, než v nás může vzbudit žena.

Autor citátu: Alexandre Dumas starší     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost. André Maurois | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska je slavík - a slavíci mají tu zvláštnost, že v tmavém listoví zákazu klokotají daleko půvabněji než na otevřené silnici povinnosti. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Alfred de Musset | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Není lepší msty než odpuštění. Josh Billings | Detail citátu

Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne. Romain Rolland | Detail citátu

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

To, co nás činí v lásce šťastnými, je nešťastná láska. George Gordon Byron | Detail citátu

Člověk má být na svou lásku skoupý. Antal Stašek | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. Disraeli Benjamin | Detail citátu

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Denis Diderot | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Omnia vincit amor - Láska vše zmůže. Vergilius Publius Maro | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti, není pravou láskou. Pavla Buzková | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Émile Zola | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. Gustave Flaubert | Detail citátu

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou. Samuel Butler | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

Láska je nemoc a zdraví se nechce. České přísloví | Detail citátu

Je nejstrašnější v životě, že člověk může sama sebe nejvíce milovat a nemít k sobě ani špetky úcty. George Gordon Byron | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..