V lásce se střídá radost a bolest.

Autor citátu: Byron George Gordon Noel     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

Je zajímavé, že to nejprimitivnější a nejjednodušší v lásce je to nejúspěšnější. Daněk Oldřich | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people. Virginia Woolf | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Kdyby člověk miloval všechny lidi, nosil by v sobě celý svět. Friedrich Schiller | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska je jako voda. Někdy chybí a někdy je jí moc. mikulenka | Detail citátu

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Láska je rozkoš, ale působí bolest. Hans Christian Andersen | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne. Manfred De Vries | Detail citátu

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. Richter Václav | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Chyby svých lásek vidíme až po vystřízlivění. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

I slzy se dokáží smát,i úsměv se naučí brečet Karel Peter | Detail citátu

Business, after all, is nothing more than a bunch of human relationships. Lee Iacocca | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Pochybná láska - pochybný život. Friedrich Schiller | Detail citátu

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Jdi s tím, kdo tě miluje. Victor Hugo | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Jen o lásce k sobě může člověk prohlásit, že je absolutně nezištná. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..