Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků.

Autor citátu: Nikolaj Gavrilovič Černyševskij     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh. Neznámý autor | Detail citátu

Dát někomu své srdíčko a nemilovat, to je jako půjčit si peníze a nesplácet je. Jarošová Natálie | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod. Ludwig Börne | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Je nejstrašnější v životě, že člověk může sama sebe nejvíce milovat a nemít k sobě ani špetky úcty. George Gordon Byron | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska žije z jistoty, síly, rozkoše a hrůzy. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Nepřítomnost léčí lásku. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit. Romain Rolland | Detail citátu

Láska neunavuje. To jenom milenci jsou únavní. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Láska je jediná neporazitelná moc na světě. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. Camus Albert | Detail citátu

Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. František Hrubín | Detail citátu

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska, to jsou vyšší hodnoty než vzhlednost opačného pohlaví. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..