V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo.

Autor citátu: Ortega y Gasset Jose     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Lásku a kašel neutajíš. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. Benjamin Franklin | Detail citátu

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí. Casson Herbert | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Čapek Josef | Detail citátu

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska je sklon k oběti. Giordano Bruno | Detail citátu

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Bolest nutí člověka plakat, láska mluvit... Turecké přísloví | Detail citátu

Je nemožné být rozumný a milovat. Publilius Syrus | Detail citátu

Jen malá láska činí nás šťastnými, velká nám přináší utrpení. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Láska je pohádka, kterou si lidé vypráví, aby jim i v největší zimě bylo teplo u srdce. Válková Veronika | Detail citátu

Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod. Alfred Binet | Detail citátu

Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme. T.A.Harris | Detail citátu

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Sex bez lásky je jako kniha bez textu... Neznámý autor | Detail citátu

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně. Karel Čapek | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Neopouštěj toho, koho miluješ pro toho, kdo se ti líbí, neboť ten, kdo se ti líbí tě opustí pro toho, koho miluje. Neznámý autor | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy. Annie Girardotová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..