Je lépe radit se před činem, než potom o nich přemítat.

Autor citátu: Démokritos z Abdér     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Žádný člověk není tak moudrý,aby věděl o všem zlu, které koná. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Člověk se směje, aby nemusel plakat. Arabské přísloví | Detail citátu

Není moudré být moudřejší než je nutno. Philippe Quinault | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao´c | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. Čínské přísloví | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Arnimová Bettina von | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nechtěj být moudřejší než ostatní. N.N. | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Poznání v sobě obsahuje organizační moc. Prostě stačí o něm vědět , být si vědom principů a poznání bude zpracováno vaším tělem a výsledky se dostaví opět spontánně. Chopra Deepak | Detail citátu

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Budha | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Babler Otto František | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Konfucius | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. Česká přísloví | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. Lenin Vladimír Iljič (Uljanov) | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Pareto Vilfredo | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..