Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.

Autor citátu: Busch     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma moudrost

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý,aby věděl o všem zlu, které koná. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale moudří je nevyslovují. Wilhelm Bush | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Selský rozum je moudrost, kterou sdílíme všichni. Jack Trout | Detail citátu

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Spinoza Baruch | Detail citátu

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Být moudrý není žádná věda. Je to kumšt. Gabriel Laub | Detail citátu

Chytrost a pracovitost jsou jako manželé - málokdy se snášejí. Gabriel Laub | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí. Orientální přísloví | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Není moudré být moudřejší než je nutno. Philippe Quinault | Detail citátu

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají. Epikúros | Detail citátu

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy | Detail citátu

Činnost přináší vždy víc než chytrost. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. N.N. | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber | Detail citátu

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud | Detail citátu

Vědění je moc (když ho konstruktivně využijete). Schwartz David Joseph | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Ti kdo jsou zdánlivě poslední, jsou u mne ti první. Hrabal Bohumil | Detail citátu

Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Addison Joseph | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..