Milovat člověka, to znamená brát ho, jaký je.

Autor citátu: Daphne Du Maurier Classic     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod. Alfred Binet | Detail citátu

Láska je pohádka, kterou si lidé vypráví, aby jim i v největší zimě bylo teplo u srdce. Válková Veronika | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Člověk se nasytí všeho, i lásky. Homér | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Vybral jsem si. Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral. Alain Robbe-Grillet | Detail citátu

Pochybujte si, jak chcete, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné. Alfred de Musset | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí. Dalajlama | Detail citátu

Láska činí z chvíle kratochvíli. Charles Aznavour | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Sílu lásky dosahuje pouze skutek. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává ať jí dáváme všechno nebo jí všechno odpíráme. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska je sklon k oběti. Giordano Bruno | Detail citátu

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem. Samuel Butler | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Pudy jsou člověku vrozeny. Lásku v něm nutno vypěstovat. Kurt Götz | Detail citátu

Láska a ctižádost jsou spiklenci od věků. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska nesnáší totožnost dvou typů lidí. Arión | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Srdce nemá vrásky, bývají v něm pouze jizvy. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Láska je to, co v srdci bolí, když umírá. Odlas Jiří | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví France Anatole | Detail citátu

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali. Paul Claudel | Detail citátu

Kdo růži netrhal, neví jak voní. Kdo lásku nepoznel neví jak bolí. Zaťková Lucie | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..