Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.

Autor citátu: Byron George Gordon Noel     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. Leibnitz Gottfried Wilhelm | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm lásky. Ralph Waldo Enerson | Detail citátu

Jen tehdy milujeme skutečně, když milujeme bez příčiny, nekonečně svými hvězdami,nebo jako moře svými vlnami. Franke Adam | Detail citátu

Člověk vždy touží po opaku toho, co právě miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Immanuel Kant | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu. Novalis | Detail citátu

Láska je touha po kráse. Tasso Torquato | Detail citátu

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Dva milostné dopisy píšeme těžko. První a poslední. Petrarca Francesko | Detail citátu

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. Kant Immanuel | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Friedrich Schiller | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Fišer Oldřich | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Milovat znamená pochopit, že druhý milovat nemusí. Bianka | Detail citátu

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život. Oscar Wilde | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Bolest nutí člověka plakat, láska mluvit... Turecké přísloví | Detail citátu

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo. John Ruskin | Detail citátu

Láska je důležitá, ale zrádná, a jen na ní se stavět nedá. Bibi Anderssonová | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují!!! Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, které nespoutávají. Addison Joseph | Detail citátu

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován. Vítězslav Nezval | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..