Láska je nejsložitějším problémem života. Jeho nejjednodušším vyřešením je nevěra.

Autor citátu: André Gide     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist. Dalajlama | Detail citátu

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Zola Emil | Detail citátu

Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal. Jungmann Josef Jakub | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit. René Clair | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Alfred Tennyson | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Alfred de Musset | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Člověk se nasytí všeho, i lásky. Homér | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska je iracionální. Lze lidi znát a přece je milovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci! DeNiSCa | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Láska je vzájemný souhlas ke vzájemnému nepochopení. Léon Bloy | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat. Hermann Hesse | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností! Vladimír Burič | Detail citátu

Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je božská, nenávist lidská, jen lhostejnost zvířecká. Lawrence Ferlinghetti | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek. Baudelaire Charles | Detail citátu

Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. André Maurois | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..