U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém.

Autor citátu: Christian Morgenstern     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetská přísloví | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Buď dobrý - a budeš sám. Mark Twain | Detail citátu

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. N.N. | Detail citátu

Dobrý je jen ten, kdo za to nic nechce. Ján Johanides | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Aristoteles | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

I dobří lidé musí často zlému přivyknout. Publilius Syrus | Detail citátu

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. Hermann Hesse | Detail citátu

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. Christian Morgenstern | Detail citátu

Na tomto světě jsou dva typy lidí - dobří a zlí. Ti dobří lépe spí a ti zlí se daleko radši probouzejí. Woody Allen | Detail citátu

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu. Immanuel Kant | Detail citátu

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. Aristide Maillol | Detail citátu

U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. Jan Werich | Detail citátu

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky. Knut Hamsun | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..