Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Konfucius | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne | Detail citátu

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. Hermann Hesse | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. Christian Morgenstern | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

Od dobrého se rádo ulže a k špatnému přilže. Česká přísloví | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. William Shakespeare | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain | Detail citátu

Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetská přísloví | Detail citátu

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch. Robert Fulghum | Detail citátu

Lidé jsou zlí, to jenom člověk je dobrý. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. Charles Dickens | Detail citátu

Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. Jan Werich | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobrý je jen ten, kdo za to nic nechce. Ján Johanides | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Buď dobrý - a budeš sám. Mark Twain | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..