Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní.

Autor citátu: Démokritos     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Lidé jsou zlí, to jenom člověk je dobrý. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu. Publilius Syrus | Detail citátu

Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli? Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se. Mongolská přísloví | Detail citátu

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu. Immanuel Kant | Detail citátu

Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky. Knut Hamsun | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Od dobrého se rádo ulže a k špatnému přilže. Česká přísloví | Detail citátu

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Avicenna | Detail citátu

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. Hermann Hesse | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. William Shakespeare | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. Konfucius | Detail citátu

Na tomto světě jsou dva typy lidí - dobří a zlí. Ti dobří lépe spí a ti zlí se daleko radši probouzejí. Woody Allen | Detail citátu

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla. Samuel Johnson | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. Christian Morgenstern | Detail citátu

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo. Jean Dutourd | Detail citátu

Obecné dobro se stává okamžitě srozumitelným ve chvíli, kdy je porušováno. Daniel Kroupa | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena. A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň. František Kožík | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..