Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.

Autor citátu: Bennett     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Na tomto světě jsou dva typy lidí - dobří a zlí. Ti dobří lépe spí a ti zlí se daleko radši probouzejí. Woody Allen | Detail citátu

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé jsou zlí, to jenom člověk je dobrý. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Avicenna | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Dobro a zlo jsou jako siamská dvojčata. Nemohou jedno bez druhého existovat. Lech Przeczek | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Aristoteles | Detail citátu

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Od dobrého se rádo ulže a k špatnému přilže. Česká přísloví | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Hranice mezi dobrem a zle, nedějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás. Robert Fulghum | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Buď dobrý - a budeš sám. Mark Twain | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu. Immanuel Kant | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. Charles Dickens | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

I dobří lidé musí často zlému přivyknout. Publilius Syrus | Detail citátu

Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky. Knut Hamsun | Detail citátu

Obecné dobro se stává okamžitě srozumitelným ve chvíli, kdy je porušováno. Daniel Kroupa | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..