Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.

Autor citátu: Bennett     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Avicenna | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetská přísloví | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. William Shakespeare | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. N.N. | Detail citátu

Největším dobrem je žít podle přírody. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I dobří lidé musí často zlému přivyknout. Publilius Syrus | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch. Robert Fulghum | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Dobro a zlo jsou jako siamská dvojčata. Nemohou jedno bez druhého existovat. Lech Przeczek | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla. Samuel Johnson | Detail citátu

Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. N.N. | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. Charles Dickens | Detail citátu

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. Aristide Maillol | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Konfucius | Detail citátu

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena. A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň. František Kožík | Detail citátu

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle. Immanuel Kant | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..