Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali.

Autor citátu: Brigitte Bardotová     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma čas

Stáří je nevyléčitelná choroba. Latinská přísloví | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Denis Diderot | Detail citátu

Dětství je zadarmo, k senilitě se musíme tvrdě dopracovat. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. André Maurois | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Být ve dvaceti chytřejší než celý svět - znamená prostě být mladý. Po třicítce být moudrý - znamená stárnout. Gabriel Laub | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Anglická přísloví | Detail citátu

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny. François Rabelais | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. N.N. | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. N.N. | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit. Graham Greene | Detail citátu

Stáří se má ctít, i kdyby se mělo mlátit holí. Holandská přísloví | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas je nehybný. Jenom my se v něm pohybujeme nesprávným směrem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají být hezké. Julian Tuwim | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Stáří má také svoje výhody. Nemusí se tak ohlížet na diskrétnost. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. Immanuel Kant | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..