Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.

Autor citátu: Čapek Karel     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Čím více se snažíme držet minulosti, tím poničenější se stává náš život. Dalajlama | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí až když na ně vzpomíná. Terrich Tomáš | Detail citátu

Všechno je jinak ... Umírající rabi | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. Chamberlain Diane | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti. N.N. | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život. Schweitzer Albert | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit. Ellen Keyová | Detail citátu

Naučit se žít, znamená naučit se vzdávat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Spánek je dobrý, smrt je lepší, ale vůbec nejlepší je se nenarodit. Reflex | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti. N.N. | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod. Římské přísloví | Detail citátu

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci. Karel Čapek | Detail citátu

Kdo má čas, má život. Florio Giovanni | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem. John Howe | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..