To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost.

Autor citátu: Sogjal Rinpočhe     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Young | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Pravda je jen jedna, ale dá se všelijak vykládat. Josef Poláček | Detail citátu

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu. Winston Churchill | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Lehké je být upřímný, když neříkáme celou pravdu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo má špatnou paměť, nemá jinou volbu než mluvit pravdu. Tennessee Williams | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. Marcel Pagnol | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Mou specialitou je mít pravdu, když ostatní ji nemají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Thomas Huxley | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Porozumění je nepravděpodobné. Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Neznámý autor | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. Pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Nejhorší, co o kterém člověku můžeš říci, je pravda. František Vymazal | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Malá nepřesnost ušetří tuny vysvětlování. Saki | Detail citátu

Víte, jaké břemeno je v životě nejtěžší? Nemít co nést. Neznámý autor | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Jste tam, kde jste, protože to je přesně to místo, kde chcete být. Neznámý autor | Detail citátu

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Názor je přímý nepřítel pravdy. Vincenzo Gioberti | Detail citátu

Říci někomu celou pravdu - to je někdy více než povinnost - je to příjemné. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..