Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi...

Autor citátu: Asi J.A.Komenský     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi... Asi J.A.Komenský | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. Václav Havel | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes. Jan Bosco | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila. Kafka Franz | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Život je řada po sobě následujících lekcí, kteréčlověk musí prožít aby jej pochopil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Život na své nejvyšší úrovni je porozumění. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek. Nelson Richard | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by. Douglas Adams | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký život. Lao´c | Detail citátu

Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak. William Saroyan | Detail citátu

Mysli na to, jak je život krátký. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích co vám dech berou. Freisler Milan | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo nedovede žít svou zásluhou, sní o tom, že umře cizí vinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij | Detail citátu

Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je smrt. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..