Další citáty pro téma ostatní

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky. Charles Schwab | Detail citátu

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši. Konfucius | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Místo a prostředí samo návod a radu dá nám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudří nebývají učení, učení nebývají moudří. LAOC´ | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. Démokritos | Detail citátu

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Strategie znamená jasně zvolit způsob, jak konkurovat. Jack Welch | Detail citátu

Závistiví člověk chudne štěstím druhého. Quintus Horatius | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Kdo se hněvá na kritiku, připouští její oprávněnost. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl. Benjamin Mays | Detail citátu

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. Buddha | Detail citátu

Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost. T.A.Harris | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat. Charles Dickens | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Hlas lidu je posvátný. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire | Detail citátu

Člověk má dělat to, co dělat umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..