Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm.

Autor citátu: Božena Němcová     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete. Napoleon Hill | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl. Benjamin Mays | Detail citátu

Křivé poleno hoří zrovna tak dobře, jako rovné. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás. William King | Detail citátu

Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. Démokritos | Detail citátu

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se totiž najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to! šákulik | Detail citátu

Špatné zprávy často bolí, ale velmi často osvobozují. Jack Welch | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. John Kennedy | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Aristoteles | Detail citátu

Špatné příklady se obrací proti těm, kteří je dávají. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Aristoteles | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..