Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm.

Autor citátu: Božena Němcová     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Skoro všichni lidé umřou na léky, nikterak na nemoce. Moliére | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. Dorothy Nevill | Detail citátu

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Jan Neruda | Detail citátu

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit. John C. Maxwell | Detail citátu

Kdo si nechtěl hubu spálit, musel mlčet, nebo chválit. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Závistiví člověk chudne štěstím druhého. Quintus Horatius | Detail citátu

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie! Lucie Antošová | Detail citátu

Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí. Ralph Wlado Emerson | Detail citátu

Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Horatius | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Špatné je zlé konat, ale ještě horší je zlému přihlížet. Jan Werich | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Všechno je jen věcí názoru. Démokritos | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Krása je jednotou v rozmanitosti. Aristoteles | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Odvaž se a pak se uvidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbavuje nepříjemností. Aristoteles | Detail citátu

Zamilovaný hledí jen očima své lásky. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Hlas lidu je posvátný. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky. Charles Schwab | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..