Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz. Robert Frost | Detail citátu

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. Michel de Montaigne | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich | Detail citátu

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný. John Powell | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Mudrc je povznesen nad všechny urážky, jež mu může někdo říci. Moliére | Detail citátu

Čím víc přemítáme nad tím, co nás rozzlobilo, tím rozzlobenější jsme. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Jednoduché neznamená prostoduché. Warren Buffet | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí. Lao Tse | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly. J.F. Kennedy | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

I z prázdné peněženky má zbýti na sněženky. Karel Kryl | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Vidět věci, když jsou teprve v zárodku, to je genialita. Lao C | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají? Milan Zelený | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Oscar Wilde | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice! It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. W.J.Bryan | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..