Jestliže se moc milujete a ještě vám něco schází, pak se milujete málo!

Autor citátu: Archibald Joseph Cronin     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Každý jsme anděl s jendním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. Bianka | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska má býti požitkem, nikoli mukou. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla. Jean Cocteau | Detail citátu

Láska je pohádka, kterou si lidé vypráví, aby jim i v největší zimě bylo teplo u srdce. Válková Veronika | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Když nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďata. Machová Klára | Detail citátu

Ach lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš? Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání. Halas František | Detail citátu

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. Camus Albert | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

V lásce není nic polovičatého, nic průměrného. Oscar Wilde | Detail citátu

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. Bruno Giordano | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti. Albert Camus | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Láska se liší od touhy mezi jinými také tím, že chce, aby se milovaný člověk dělil s milujícím o vše, dokonce i o minulost a nezdary. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Ti, kdož milují musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. René Clair | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Láska je náš nejranější cit. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře. Shakespeare William | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..