Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce.

Autor citátu: František Ladislav Čelakovský     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek. Baudelaire Charles | Detail citátu

Revmatismu a pravé lásce člověk věří, jen když na ně trpí. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod. Alfred Binet | Detail citátu

Láska je nemoc a zdraví se nechce. České přísloví | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Moliére | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Immanuel Kant | Detail citátu

Láska je první poznání smyslů života. Ale zároveň poslední pohled za dětstvím. Neznámý autor | Detail citátu

Lásce bez úsměvu chybí ta nejdůležitější živina - lehkovážnost. Anicius Manlius Boëthius | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska je životním románem ženy a fejetonem pod čárou v případě muže. Iwan Goll | Detail citátu

Malí lidé milují trochu z lásky a trochu ze žárlivosti, velcí lidé milují hodně z rozumu a dost ze ctižádosti. Alberti Rafael | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Znamením pravé lásky je, že pomíjí. Nepomíjející je pouze iluze lásky. Gabriel Laub | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Láska nemá žádný věk. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska je iracionální. Lze lidi znát a přece je milovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Pravá láska trpí a mlčky snáší utrpení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska je spíše břemenem života, než jeho ulehčením. James Hilton | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne. Romain Rolland | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..