Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.

Autor citátu: Móhandás Karamčand Gándhí     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Pochybujte si, jak chcete, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné. Alfred de Musset | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti. Jean Cocteau | Detail citátu

Smyslem životy ženy je láska, smyslem života muže je práce. Saudek Jan | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Pravá láska není to, co s nám na druhém líbí, ale co se nám na něm neoškliví. Wilhelm Bush | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Láska je součástí boje. Jen v manželství je součástí oddechu. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

Slzy se smát neumí Nicolka | Detail citátu

Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy. Euripidés | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. John Donne | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. Propertius Sextus | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem. Wagger Henrich Karl | Detail citátu

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu. Camus Albert | Detail citátu

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. Zeyer Julius | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Plamen lásky hoří jasně a silně pouze do té doby, než jej občas rozdmýchá pocit nejistoty. Jens Peter Jacobsen | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

To, co nás činí v lásce šťastnými, je nešťastná láska. George Gordon Byron | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..