Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu.

Autor citátu: Synesius Kyrénský     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová | Detail citátu

Kdo se chce dožít stáří, musí s tím začít už v mládí. Anglická přísloví | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

K největším radostem zralého věku patří setkání se čtyřicetiletými ženami, s nimiž jsme se neoženili, když nám bylo dvacet. Yves Montand | Detail citátu

Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost. Theodore Dreiser | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. Jan Werich | Detail citátu

Mládí by mělo začínat láskou k životu. John Erskine | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas má plné kapsy překvapení. Jan Werich | Detail citátu

Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. Ferdinand Marie Vikomt de Lesseps | Detail citátu

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. Ernest Hemingway | Detail citátu

Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60 minut za hodinu, a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá. Clive Staples Lewis | Detail citátu

Lidé mají v zásadě jen dvě přání: zestárnout a přitom zůstat mladí. Peter Bamm | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Stáří je nevyléčitelná choroba. Latinská přísloví | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Současnost je okamžik mezi minulostí a budoucností, postižitelný pouze metodami vyšší matematiky. Gabriel Laub | Detail citátu

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů. Karolína Světlá | Detail citátu

Po nevlídných časech zas přijdou lepší. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Stáří je prozatím něco, co se přihodilo jiným ženám. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. Charlie Chaplin | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..