Příležitosti mají mnoho převleků.

Autor citátu: Albert Mensah     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Nebojte se zítřků, třebá žádné nepříjdou. Neznámý autor | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo. Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili. John C. Maxwell | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba - co si myslet a co dělat je to nejdůležitější. Hal Urban | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Normálnost je cesta, která nikam nevede. Normální firma zkrachuje. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Abyste neupadli v zapomnění, jakmile zemřete, buď napiště něco, co bude stát za přečtení, nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to napsat. Benjamin Franklin | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme. John Lubbock | Detail citátu

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí. Josef Poláček | Detail citátu

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit. Edward Albee | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John | Detail citátu

Přesvědčení jsou věznice. F.Nietzsche | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau | Detail citátu

Pravda se neztratí, ale život je možno zardousit, příkladů je dost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Thomas Huxley | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Kdo má špatnou paměť, nemá jinou volbu než mluvit pravdu. Tennessee Williams | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ne každý snese pohled na nahou pravdu bez následků. Lech Przeczek | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Leckdo se opil pravdou - a měl pak příšernou opici. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Jiří Žáček | Detail citátu

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr | Detail citátu

Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..